dragon hill dragonhill

Tủ hút khí độc - Air science

Tủ hút khí độc - Air science

Air Science® là nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm có hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người và môi trường từ khí độc và các hạt độc hại. Các sản phẩm của Air Science® đều được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14000

Sản phẩm và quy trình sản xuất của Air Science® được thiết kế để giảm thiểu tác động môi trường cho cộng đồng, và để hỗ trợ khách hàng trong nỗ lực thực hiện theo LEED.

Trọng tâm là công nghệ lọc Multiplex ™ tạo ra một môi trường làm việc an toàn trên phạm vi rộng các ứng dụng trong ngành công nghiệp.

Tủ hút khí độc Puair® Basic series là sản phẩm có được thiết kế có hiệu quả cao trong việc bảo vệ người sử dụng và môi trường khỏi nơi nguy hại phát sinh trên bề mặt làm việc.

Liên kết Website

Thông kê truy cập