dragon hill dragonhill

BỘ LỌC XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TSS/TSS/TDS

BỘ LỌC XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TSS/TSS/TDS

BỘ LỌC XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TSS

Hệ thồng lọc bao gồm: 

BƠM CHÂN KHÔNG:
Model Rocker 300/ 400
Hãng sản xuất: Rocker – Đài Loan

Liên hệ:

Trần Khoa: 0973005636

Liên kết Website

Thông kê truy cập