dragon hill dragonhill

Tủ cấy vi sinh - Air science

Tủ cấy vi sinh - Air science

 Air Science® là nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm có hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người và môi trường từ khí độc và các hạt độc hại

Sản phẩm và quy trình sản xuất của Air Science® được thiết kế để giảm thiểu tác động môi trường cho cộng đồng, và để hỗ trợ khách hàng trong nỗ lực thực hiện theo LEED

Tủ cấy vi sinh Puair® LF series được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14000, Purair LF series là loạt sản phẩm hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ thiết bị và các phần khác trong vùng làm việc từ các hạt, cho các ứng dụng nhạy cảm với ô nhiễm. Nó là lý tưởng để sử dụng với chất gây ô nhiễm không nguy hại. Tủ cấy vi sinh dòng Puair sử dụng công nghệ lọc Multiplex® ULPA tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Liên kết Website

Thông kê truy cập