dragon hill dragonhill

Hỗ trợ trực tuyến

  • 08.3834 0987

Đối tác

Bộ thí nghiệm y sinh động vật dành cho sinh viên

Bộ thí nghiệm y sinh động vật dành cho sinh viên

Bộ thí nghiệm y sinh động vật dành cho sinh viên

Xuất xứ: Mỹ

Bài học cơ bắp

-   Cơ sinh đôi cẳng chân của ếch

-   Cơ trơn nội tạng

-   Tiềm năng nghỉ của tay tôm hùm đất

-   Cơ trơn của giun đất

-   EMG tiêu chuẩn và tích hợp

-   Sự co cơ EMG

-   EMG cơ mặt

-   Biểu đồ điện dạ dày EGG 

Bài học tim mạch

-   Tim của ếch

-   Các bộ phận của ECG (Lead II)

-   Leads I, II, III &và định luật Einthoven

-   Phản xạ

-   ECG trung bình tín hiệu

-   Khả năng thay đổi nhịp tim

Bài học bệnh học thần kinh

-   Tủy sống của ếch

-   Thần kinh của ếch

-   Thần kinh của gián

-   Thế năng hoạt động

-   CPG sâu

-   Sự thư giãn EEG và nhịp não

-   Nhịp alpha trong thùy chẩm

-   Dịch chuyển mắt, di chuyển mắt đột ngột và sự cố định

-   EEG và tính không đối xứng của bán cầu

-   Sự di chuyển mắt đột ngột và sự dịch chuyển

-   Theo dõi thị giác và sự tưởng tượng

-   Sự cố định mắt trong khi đọc

-   Sự cố định mắt trong khi xem hình ảnh

Bài học công nghệ sinh học

-   Lọc BME

-   Biến độ Fouruer nhanh (FFT)

Bộ bao gồm:

-   Phầm mềm các bài học

-   Hướng dẫn sử dụng

-   Hướng dẫn sử dụng bằng file PDF dễ dàng tìm kiếm

-   Bộ thu dữ liệu 4 kênh với cáp USB và DC adapter

-   Cáp trở kháng cao (2)

-   Điện cực sử dụng một lần (100)

-   Tấm nhám (10)

-   Cổng giao tiếp cho cảm biến oxy hòa tan

-   Cảm biến lực thang cố định (200g)

-   Cáp nối điện cực có vỏ bảo vệ, đỏ

-   Cáp nối điện cực có vỏ bảo vệ, trắng

-   Cáp nối điện cực

-   Adapter bộ mô phỏng điện thế thấp

-   Buồng thần kinh

-   Cáp bộ mô phỏng thần kinh

-   Cáp ghi thần kinh

-   Điện cực kim (3)

-   Điện cực bộ mô phỏng

Phần mềm

-   Chuẩn bị cho phòng Lab: đọc các hướng dẫn sinh lý học, xem lại các quy trình, xem video các bài học, xem dữ liệu mẫu

-   Phân tích dữ liệu: mở các file dữ liệu và theo các hướng dẫn phân tích, hoàn chỉnh báo cáo

-   Chia se các kết quả: gửi báo cáo và dữ liệu đến người hướng dẫn hay bạn học

-   Các bài học đa phương tiện

+ Hướng dẫn đầy đủ trên màn hình màu

+ Tích hợp các video quy trình và các mẫu dữ liệu đảm bảo sinh viên thu dữ liệu tốt

+ Cập nhật hướng dẫn sinh lý học và các hướng dẫn bài học

-   Báo cáo dữ liệu tích hợp

+ Tập san rich text bao gồm các công cụ định dạng, biên tập và bảng với các tính toán, các công thức và chức năng

+ Báo cáo dữ liệu hoàn chỉnh trong tập san phần mềm và sau đó lưu trữ haygửi emal các tính toán, công thức và chức năng

-   Các tùy chọn phân tích nâng cao

+ Khả năng thay đổi nhịp tim, các cập nhật cảm biến chu kỳ (tìm đỉnh), Histogram,..

+ Các tùy chọn đánh dấu sự kiện và cài đặt trước

-   Lấy dữ liệu ở bất kỳ nơi đâu: Sinh viên có thể lấu dữ liệu thiết bị của họ bất kỳ từ máy tính này đang chạy phần mềm và có truy cập vào dịch vụ trao đổi file; tất cả các file dữ liệu; tất cả các file dữ liệu có thể lưu trữ trong hệ thống mạng của trường

-   Thêm các phân tích vào các bài học: các lọc kỹ thuật số (IIR % FTIR), tính toán dạng sóng và các chức năng biến đổi khác

-   Các bài học thời gian phản ứng mới

-   Hỗ trợ các phần cứng mới

-   Nâng cấp phiên bản chuyên dụng

+ Giao tiếp dễ sử dụng: các cửa sổ biểu đồ mặc định chứa các tùy chọn hiển thị tối thiểu; thanh công cụ có thể khóa

+ Đối thoại cài đặt thu dữ liệu mới kết hợp cài đặt các kênh và các đối thoại cài đặt thu dữ liệu

+ Chế độ treo ghi các đường bao có thể đánh dấu rõ ràng bằng các đường đứng tối trong mỗi vùng dữ liệu của kênh

+ Hiển thị giá trị nguyên bản trong vùng biểu đồ kênh

+ Các bài phê bình bài học được tích hợp trong các file mẫu

+ Các cài đặt trước, bằng cách mặc định, được cài đặt để kiểm tra nếu các cảm biến tương ứng được nối vào

+ Hiệu chuẩn đơn giản: hiêu chuẩn một điểm được thiết lập cho hơn 50 cài đặt trước, quy trình hiệu chuẩn một hay hai điểm có thể thiết lập cho bất kỳ cài đặt trước nào, kèm với các văn bản giao tiếp

+ Các công cụ phân tích cộng thêm

Liên kết Website

Thông kê truy cập